Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

เสด็จประพาสต้นในรัชกาลที่ 5

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ หม่อมสนิท กฤดากร วันที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2510

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,