Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์ตรี พระธนากรกิจการ (ตาด เพชรานนท์) ณ เมรุวัดเสมาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 25…

วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม6 มี.ค. 2510 ( ฉบับอนุสรณ์อยุธยา)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,