Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

พระราชปรารภ เรื่อง พระพุทธชินราช

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานทำบุญ 100 วัน ศพเจ้าคุณ สมเด็จพระวันรัต วัดเบญจมบพิตร วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2471