Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

เรื่องเกี่ยวกับพระราชวังบางปะอิน

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาราชภพน์บริหาร (ม.ล.เหน่ พึ่งบุญ) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2492