Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

ปลุกใจเสือป่า

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาประสารสุรภักษ์ (วอน วรโภค) ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483