Show Menu

เรียกดูรายการ: 5

ร้อง รำ ทำเพลง

พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวัยวุฒิปรีชา (ม.ล.ไวยวัฒน์ กุญชร) ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2500

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม12 (ฉบับวันเกิดกรมศิลปากร) พฤษภาคม พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,