Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

พระราชหัตถเลขาร.5พระราชทานมายังนายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเขาเทพศิรินทราวาส วันที่ 20 มกราคม…

พระราชนิพนธ์เสด็จประพาศจันทบุรี

พิมพ์แจกในการทอดพระกฐิน ณ วัดจันทนารามและวัดไผ่ล้อม จังหวัดจันทบุรี เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช 2482