Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

จดหมายเหตุเรื่องทัพญวน ครั้งรัชกาลที่3 จดหมายและใบบอกในปีชวดโทศกจุลศักราช 1202 พ.ศ.2383

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายพลตรี พระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส ปีระกา พ.ศ.2476