Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (ตอน 1)

คณะสงฆ์พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส 26 เมษายน 2503

วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม6 มี.ค. 2510 ( ฉบับอนุสรณ์อยุธยา)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,