Show Menu

เรียกดูรายการ: 20

บุรุษรัตน

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (พน ไกรฤกษ์)
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์…

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่5

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อศุข สงวนน้อย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 13 มกราคม 2509

เรื่องของเจ้าพระยามหิธร

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2499

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่5 พระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด ศุภมณี และนายประสิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 4 เมษายน…

วารสารศิลปากร ปีที่27 เล่ม4 กันยายน พ.ศ, 2526

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วารสารศิลปากร ปีที่16 เล่ม.2 กรกฎาคม พ.ศ. 2515

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

สรุปเหตุการณ์สำคัญสมัยรัชกาลที่ 4-5 พ.ศ.2394-2453

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพพันตรี หลวงอินทรีย์อายุรเวท (อินทรีย์ อิงคุลานนท์) ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร…

วารสารศิลปากร ปีที่10 เล่ม6 มี.ค. 2510 ( ฉบับอนุสรณ์อยุธยา)

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2510

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,