Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม1 พ.ค. 2506

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ประชุมบทมโหรี มีบทมโหรีเก่าใหม่แลพระราชนิพนธ์

รวบรวมพิมพ์ครั้งแรกจำหน่ายในงานระดูหนาว ณ สวนจิตรลดา ปีวอก พ.ศ.2463