Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

มหาสุตโสม

หลวงวิจิตรวาทการ พิมพ์แจกในงานพระราชทางเพลิงศพ พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) ข้าราชการกรมศิลปากร