Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

สมบัติอมรินทร์คำกลอน

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานณาปนกิจศพนางสายบัว เกียรตินาถ ณ เมรุวัดยานนาวา 24 มีนาคม 2503

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม12 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,