Show Menu

เรียกดูรายการ: 19

บุรุษรัตน

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (พน ไกรฤกษ์)
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์…

เรื่องของเจ้าพระยามหิธร

ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์) ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2499

พระราชหัตถเลขาร.5พระราชทานมายังนายพันตรี พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ราชองครักษ์

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเขาเทพศิรินทราวาส วันที่ 20 มกราคม…