Show Menu

เรียกดูรายการ: 18

เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป (ตอน 1)

คณะสงฆ์พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระเมรุพระศพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ เมรุวัดเทพศิริทราวาส 26 เมษายน 2503

ประวัติศาสนา และมุตโตทัย

พิมพ์เป็อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ม.ร.ว.เจตดิศ (ดิสกุลป ปัทมดิลก ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 20 มิถุนายน 2506

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม11 เม.ย. 2498

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

มหาวงศ์ เล่ม ๓

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

ประชาชาติ ฉบับที่ 2083 วันที่ 15 กรกฎาคม 2480

หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ฉบับที่ 2083 วันที่ 15 กรกฎาคม 2480

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,