Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

ตำนานพระพิมพ์

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายไสว ทวีการ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 16 กรกฎาคม 2502

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม8 มกราคม พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,