Show Menu

เรียกดูรายการ: 43

การจัดกิจการตำรวจกรมกองตระเวนในรัชการที่ 5

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรีวิสุทธิ์ วิสูตรศักดิ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 15 พฤศจิกายน…