Show Menu

เรียกดูรายการ: 5

วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม11 เมษายน พ.ศ. 2496

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

เรื่องสมเด็จพระบรมศพ คือจดหมายเหตุงานพระเมรุครั้งกรุงเก่า กับพระราชวิจารณ์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

พิมพ์แจกในงานศพ อำมาตย์เอกพระยาทวาราวดีภิบาล (แจ่ม โรจนวิภาต) จางวางกรุงเก่า ปีมโรงอัฐศก พ.ศ.2459