Show Menu

เรียกดูรายการ: 14

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราฃทานเพลิงศพ พระอนุศาสน์โศภน (เอียด วรรณบวร) ณ เมรุวัดนิคมประทีป อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 11…

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 5 พระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางวนิธย์ ประชุมธนสาร (สมิตินันทน์) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2512

พระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์โท หม่อมเจ้าศุขปรารถ กมลาสน์ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 12 มกราคม 2501

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่5

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณพ่อศุข สงวนน้อย ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 13 มกราคม 2509

พระบรมราโชวาท และโคลงสุภาษิต

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพท่านเชื้อ ณ สงขลา ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 3 ธันวาคม พุทธศักราช 2487

พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิต

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระผจงธนสาร (สิง ยุวชิต) ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2505

พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่5 พระราชทานแด่พระเจ้าลูกยาเธอ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายบุญเชิด ศุภมณี และนายประสิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม 4 เมษายน…