Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดาฯ วัดหนองบัว จังหวัดจันทบุรี

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูศรีปทุมธาดา ณเมรุวัดหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 3-9 เมษายน 2530