Show Menu

เรียกดูรายการ: 6

บุรุษรัตน

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (พน ไกรฤกษ์)
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์…

โคลงนิราศท้าวสุภัตติการภักดี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรุณวดี โปรดให้พิมพ์เมื่อปีจอพ.ศ.2465

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม4 กันยายน พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,