Show Menu

เรียกดูรายการ: 1

ตันหยงสตา แหล่งศึกษาเรียนรู้

ตันหยงสตาเป็นการเรียกชื่อรวมของชุมชน ๔ หมู่บ้านในตำบลท่าข้าม ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านหยงสตาร์ หมู่ที่ ๓ บ้านพิกุลทอง(บ้านตีน)…