Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

การครองใจคน

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเสริม อ่องอาจ ณ วัดเทพศิริรทราวาส พระนคร 6 กรกฎาคม 2508

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม11 เม.ย. 2498

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,