Show Menu

เรียกดูรายการ: 7

มหาสุตโสม

หลวงวิจิตรวาทการ พิมพ์แจกในงานพระราชทางเพลิงศพ พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) ข้าราชการกรมศิลปากร

มหานิบาตชาดก เรื่อง ที่ 5 มโหาธชาดก

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายหวัง อโนทัยวงศ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2510

วารสารศิลปากร ปีที่6 เล่ม1 พฤษภาคม 2505

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วารสารศิลปากร ปีที8 เล่ม2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2510

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,