Show Menu

เรียกดูรายการ: 4

ทัศนาสาร

เจ้าภาพจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนสมบูรณ์วรรัชต์(พยงศุ์ ) อินทรครรชิต) ณ เมรุวัดมกุฎกาัตริยาราม วันที่ 8…

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2504

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

การศึกษารวบรวมลวดลายไม้ฉลุแบบขนมปังขิงสกุลช่างจันทบุรี = A Study of the Gingerbread Motifs of Chanthaburi School

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,