Show Menu

เรียกดูรายการ: 34

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 จดหมายเหตุเรื่องมิซชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศไทย

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีพระศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น) ณ วัดเมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2493

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ.128

พิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอก พระยาอุดมราชภักดิ์ (โถ สุจริตกุล) ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพสิริทราวาส…

พระราชนิพนธ์บางเรื่องของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย

พิมพ์สนองพระเดชพระคุณในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ณ พระเมรุในสุสานหลวง วัดเทพสิรินทราวาส…

บุรุษรัตน

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ มหาเสวกเอกพระยาบุรุษรัตนราชพัลลภ (พน ไกรฤกษ์)
ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์…

จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้

พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพอำมาตย์ตรี พระธนากรกิจการ (ตาด เพชรานนท์) ณ เมรุวัดเสมาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 25…

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม.2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,