Show Menu

เรียกดูรายการ: 2

ตำราฟ้อนรำ

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางยวง อสุสิงห์ ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510