Show Menu

เรียกดูรายการ: 3

ประชุมกาพย์เห่เรือ

แจกในการกฐินพระราชทานมหาอำมาตย์โทเจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฎาไชย สมุหพระนครบาล ณ วัดไพชยนต์พลเสพย์ จังหวัดพระประแดง…