Show Menu

เรียกดูรายการ: 7036

ร-ล

เพื่อนสมาชิกในสมาคมภาษาและหนังสือ จัดพิมพ์เป็นมิตรพลี ในงานพระราชทานเพลิงศพขุนเศรษฐบุตรสิริสาร ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม…

คำค้น:

ประชุมเพลงไทยเดิม ภาค 2

พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกตรี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ณ สุสานวัดพระพิเรนทร์ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2492

ชีวิตของชาวนา

ตีพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพนางผิว ชาตินันทน์ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2491

แนะนำศิลปะการแสดงพื้นเมือง

ดูรายละเอียดฉบับเต็ม

คำค้น:

ศาสนา กับความมั่นคงของชาติ

หนังสือเล่มนี้รวบรวมโดยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ซึ่งได้นำคำบรรยายจากสถานที่ต่าง ๆ มารวมเล่มเป็นเล่ม มีทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง…