Show Menu

รายการจาก "หนังสือท้องถิ่น": 156

โบราณคดีเมืองจันทบุรี

จัดทำขึ้นในการจัดอบรมทบทวนอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม(อส.มศ.) จันทบุรี 26 ก.ย.2538

จากใจจริง

พิมพ์ในโอกาสที่ท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์ อภัย จันทวิมล มีอายุครบ 5 รอบ วันที่ 16 ก.พ.2511

พระราชประวัติสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่7

ให้พิมพ์พระราชทานประชาชนในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่7 ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง วันที่…

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี

จัดพิมพ์ขึ้นตามโครงการฯชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร 2560

ที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติ นายมนตรี ศรีบุษรา

พิมพ์ขึ้นเป็นที่ระลึกในงานเชิดชูเกียรติ นายมนตรี ศรีบุษรา ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ ภาคกลางปี2528

พระประวัติกรมขุนสุนทรภูเบศร์(จีนเรือง สุนทรกุล ณ ชลบุรี)

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานทำบุญคล้ายวันสิ้นชีพตักษัยปีที่10ของนายนารถ มนตเสวี อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

พิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ

พิมพ์เนื่องในงานพิธีมหามงคลพุทธาภิเษกพระรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าค่ายตากสิน…