วีดิทัศน์โครงการ กิจกรรมหอสมุดแห่งชาติ

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 1 "คนไทยอ่านอะไร"

"คนไทยชอบอ่านอะไร" สนทนากับ คุณอรรถ บุญนาค พิธีกรและนักเขียน คุณเน็ต นัฏฐกร ปาระชัย และ โจ…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 2 "กาหลมหรทึก"

สนทนา พูดคุย กับ นายชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ หรือ ปราปต์ ผู้เขียน กาหลมหรทึก

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 3 "ผีเสื้อกับผ้าปัก"

การเสวนา ในหัวข้อ "ผีเสื้อกับผ้าปัก" โดย อ.มกุฏ อรฤดี และครูอ๋าย (นพเก้า เนตรบุตร) วันที่ 4…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 4 "บุพเพสันนิวาส"

สนทนา พูดคุย กับ จันทร์ยวีร์ สมปรีดา หรือนามปากกา รอมแพง ผู้เขียน บุพเพสันนิวาส…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 5 "จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท"

พบปะพูดคุยกับ จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท เจ้าของผลงาน สิงโตนอกคอก…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 6 " อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ"

พูดคุยกับ แครส อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักประวัติศาสตร์ คอลัมนิสต์…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ครั้งที่ 8 "เรื่องราวการเดินทางของหมอเก๋อ"

พูดคุยเรื่องราวการเดินทางของหมอเก๋อ นพ.คัมภีร์ สรวมศิริ แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ผู้เขียน…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 "วีรพร นิติประภา: นักเขียนดับเบิลซีไรต์หญิงคนแรก"

เสวนากับ "วีรพร นิติประภา" นักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์หญิงคนแรก วันที่ 18 พ.ย. 61 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 2 "130 ปี พระยาอนุมานราชธน และ 50 ปี วันเปิดห้องสมุดอนุมานราชธน"

งานเสวนาในโอกาสครบรอบ 130 ปี พระยาอนุมานราชธน และ 50 ปี วันเปิดห้องสมุดอนุมานราชธน โดย…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 3 "ศิลปะแห่งความสมดุล"

พูดคุยกับ ครูมอส อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี หัวข้อศิลปะแห่งความสมดุล วันที่ 27 ม.ค. 2562 เวลา 13.00-15.30…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 4 "บันเทิงคดีวาย ในฐานะปรากฏการณ์การอ่านร่วมสมัย"

การบรรยายเรื่อง "บันเทิงคดีวาย ในฐานะปรากฏการณ์การอ่านร่วมสมัย" กับ นัทธนัย ประสานนาม…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 "เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ"

การบรรยายในหัวข้อเรื่อง "เด็กเล่าเรื่องมหาภารตะ" วันที่ 17 มี.ค. 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 6 "นักเขียนเด็กไทย อนาคตโลก"

การเสวนาเรื่อง "นักเขียนเด็กไทย อนาคตโลก" วันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 7 "มานุษยวิทยาสายสตรีท"

การบรรยายหัวข้อ "มานุษยวิทยาสายสตรีท" โดย ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 8 "Pop Culture ที่มีต่องานวรรณกรรม: กรณีศึกษาญี่ปุ่น"

พูดคุยกับ คุณอรรถ บุนนาค ในหัวข้อ "Pop Culture ที่มีต่องานวรรณกรรม: กรณีศึกษาญี่ปุ่น" ในวันที่ 21…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 2 ครั้งที่ 9 "โขน: มรดกความทรงจำที่จับต้องไม่ได้"

ฟังเสวนาวิชาการในหัวข้อ "โขน: มรดกความทรงจำที่จับต้องไม่ได้" โดย อ.อนุชา ทีรคานนท์…

การถ่ายทอดสด กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 1 "Tangerine: เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ"

พูดคุยกับกวีวัธน์ บุญยวง เจ้าของผลงานรวมเรื่องสั้น “Tangerine เปล่า>เปลือง>เชื่อง>ช้ำ" ในวันที่…

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "You are what you read อ่านอย่างคลั่งไคล้ ในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย"

NLT Edutainment" ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 พูดคุยกับศิลปินวง BetterWeather
ในหัวข้อ "You are what you read อ่านอย่างคลั่งไคล้…

กิจกรรม NLT Edutainment ปีที่ 3 ครั้งที่ 3 พูดคุยกับอินทรชัย พานิชกุล เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง "อย่าด่าอินเดีย"

พูดคุยกับอินทรชัย พานิชกุล เจ้าของผลงานหนังสือเรื่อง "อย่าด่าอินเดีย" วันที่ 26 ม.ค. 2563 เวลา…

กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ชุมนุมนิทานไทยในภาษา "ตุ๊บปอง"

กิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง "ชุมนุมนิทานไทยในภาษา "ตุ๊บปอง" วันที่ 23 ม.ค. 63 ณ ห้องวชิรญาณ…

รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์และรักษาเอกสารโบราณ”

รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์และรักษาเอกสารโบราณ” วิทยากรโดยนายจุง…

Collection Tree