จารึก

จารึกสมิงสิริมะโนราชา
จารึกวัดเสมาเมือง
จารึกเขารัง
จารึกช่องสระแจง
จารึกวัดมเหยงค์
จารึกหุบเขาช่องคอย
จารึกเขาพระนารายณ์เมืองตะกั่วป่า
จารึกธรรมจักร
จารึกเยธมฺมาฯ
จารึกถ้ำฤาษีเขางูเมืองราชบุรี
จารึกเยธมฺมาฯ บนพระพุทธรูปศิลา
จารึกเยธมฺมาฯ 1 (ระเบียงด้านขวาองค์พระปฐมเจดีย์)
จารึกเยธมฺมาฯ 2 บนสถูปศิลา
จารึกเยธมฺมาฯ 3 (หน้าศาลเจ้าฯ)
จารึกเยธมฺมาฯ ที่ศาลเจ้า
เหรียญเงินมีจารึก
จารึกฐานรองพระธรรมจักร
จารึกเยธมฺมาฯ บนแผ่นอิฐ
จารึกซับจำปา 3
จารึกเมืองพรหมทิน 1
จารึกบนซี่ล้อพระธรรมจักร
จารึกเหรียญเงินเมืองพรหมทิน 3
จารึกซับจำปา 1
จารึกบนวงพระธรรมจักร
จารึกบึงคอกช้าง 1
จารึกเยธมฺมาฯ เมืองศรีเทพ
จารึกเมืองศรีเทพ
จารึกบ้านวังไผ่
จารึกบ้านจันทึก
จารึกถ้ำเป็ดทองด้านใน
จารึกวัดศรีเมืองแอม
จารึกปากน้ำมูล 1
จารึกปากน้ำมูล 2
จารึกวัดสุปัฎนาราม 1
จารึกดอนเมืองเตย
จารึกวัดเสมาเมือง
จารึกเขาปุมยะคีรี
จารึกแผ่นทองแดงอู่ทอง
จารึกบนฐานพระพุทธรูปยืน วัดมหาธาตุเมืองลพบุรี
จารึกซับจำปา 2
จารึกซับจำปา 4
จารึกบนพระพิมพ์
จารึกหินขอน 1
จารึกห้วยมะอึ
จารึกปราสาทหินพนมรุ้ง 1
จารึกวัดบ้านมะค่า
จารึกฐานพระพุทธรูป
จารึกสถาปนาสีมา
จารึกวัดสระแก้ว
จารึกพระพิมพ์ดินเผาวัดโคกไม้เดน
จารึกวัดโพธิ์ร้าง
จารึกฐานพระพุทธรูปยืนวัดข่อย
จารึกวัดมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
จารึกถ้ำพระนารายณ์
จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2
จารึกเมืองบึงคอกช้าง 3
จารึกเสาแปดเหลี่ยม
จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 1
จารึกใบเสมาวัดโนนศิลา 2
จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1
จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 2
จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 1
จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผาเมืองฟ้าแดดสูงยาง 2
จารึกสถูปดินเผาเมืองทัพชุมพล 1
จารึกวัดโพธิ์ชัยเสมาราม
จารึกแม่หินบดเวียงมะโน
จารึกวิหารโพธิ์ลังกา
จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วัดกู่กุด)
จารึกวัดมหาวัน
จารึกวัดดอนแก้ว
จารึกอาณาจักรปุนไชย (วัดกู่กุด)
จารึกวัดบ้านหลวย
จารึกตะจุ๊มหาเถร (วัดแสนข้าวห่อ)
จารึกสมิงสิริมะโนราชา

Collection Tree