โปสการ์ดจากหอสมุดดำรงราชานุภาพ

Contains books, manuscripts, photo and personal effects belonging to His late Royal Highness Prince Damrong Rajanubhab.

ร. 117 รูปเสด็จภูเก็ต
กรมพระนครสวรรควรพินิตและครอบครัว
เสด็จเที่ยวสิงคโปร์และปีนัง พ.ศ. 2476
Suey - The Government
Suey - The Moses Fountain
Suey - The Port, Tewfik Quay
Suey - Native Street
Suey - The Port, Tewfik : a view on The Canal
Suey - Government and The City Garden
Suey - The train arriving from The Port - Tewfik
Suey - Market Street
Suey - Colmar Street
Port - Said, The Plan of the Canal
Kantara - British Ship passing the Suey Canal
Ismailia - Lac Timsah
Ismailia - Office of the Suey Canal Co.
Ismailia - The Canal
Port - Said, The Plan of the Canal
Port - Said, Entrance of the Canal
Kantara - Camels Passing The Suey Canal
Port - Said, Panoramic view of The Quay
Kantara - The Suey Canal
Port - Said, Queen Victoria's Statue and The Office Suey Canal Co
Port - Said, General View and Statue of Lesseps
Piayya De - ferari
Piayya Corvetto - Monumento a Vittorio Emanuele Ⅱ
Panorama da Carignano
La Lanterna
Stayione Brignole
Lido d' Albaro
Via XX Settembre
Lungomare Piemonte
Monumento a Cristoforo Colombo
Castello Raggio
Piayya Acquaverde e la Stayione Principe
Panorama del Porto
Panorama del Porto<br />
Styione Brianole
Nel - Porto
Stayione Brignole
Via XX Settembre
Villetta Dinegro e Righi
Monumento a Cristo foro Colombo
Piayya Tommaseo e Monumento A.M. Belarano
Piayya Corvetto - Monumento a Vittorio Emanuelo Ⅱ
Lungomare Piemonte
Piayya De- Ferrari
La Lanterna
Piayya Corvetto
Ponte dei Mille
Lido d&#039; Albaro
Piayya Acquaverde Mon. a Cristoforo Colombo
Lungomare Piemonte
Cornigliano - Castello Raggio
Piayya Acquaverde e Stayinone Principe
Stayione Brignole
Via XX Settembre
Panorama dalla Villetta Dinegro e Piayya Corvetto
Atlantic Hotel, Nice
Eye - Panorama pris de Belle vne - LL
[Untitled]
Atlantic Hotel, Nice
Nice - Vne generale prise du Mont - Baron, R.M.
Nice - Jardin Albert 1er et Casino Municipal, R.M.
Nice - Vne Generale prise du Chateau, R.M.
Nice - La Jetee Promenade, R.M.
Nice - La Plais de la Meaiterranee
Nice - La promenade des Anglaio, R.M.
Nice - La Plage et les Hotels, R.M.
[Untitled]
Nice - Le Quai des Etats, Unis, R.M.
Nice - La Jetee Promenade, R.M.3
Nice - L&#039; Escalin Lesage et l&#039; Hotel Suisse
Nice - Quai des Etats - Unis. La Jetee promenade
Nice - La Plage. Bains de Mer.
Nice - La Jetee Promenade
Nice - Jardin Albert 1rd. La Grotte et la Casino Municial
[Untitled]
Nice - Vne generale prise du Chateau
Nice - Vne prise du Chateare
Nice - La Jetee Promenade
[Untitled]
Nice - La Promenade des Anglais et la Palais de la Jetee
Nice - Palais de la Jetee a Travers les Palmiers
Nice - Le Palais de la Mediterranee (Dalmas Arch)
Nice - Promenade des Anglais et Palais de la Jetee
Nice - Palais de la Mediterranee
Nice - Vne prise du Mont Boron
Nice - Vne generale prise du Mont Boron
Nice - Quai des Etats - Unis
Nice - Vne generale prise du Mont Boron
Nice - Palais de la Jetee a Travers les Palmiers
Nice - Vne a travers les Pins
Menton. Vne generale
Grasse - La Statue de Fragonard
Grasse - Vne Vieille rue
Grasse - Rue de la Fontette
ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ
ไม่มีคำอธิบายภาพ

Collection Tree